دی ۱۱, ۱۳۴۸

admin

 • admin یک پست در گروه نشان گروه زبون اصلیزبون اصلی ارسال کرد ۳ سال, ماه ۵ قبل

  A letter to GOD
  from: you
  -.-.-.-.-.-.-
  Imagine you are able to write a letter to GOD, what would you write? Share this under this post, please

 • admin یک پست در گروه نشان گروه عاشقان تدریسعاشقان تدریس ارسال کرد ۳ سال, ماه ۵ قبل

  به عنوان بازرس در کلاس ها شرکت می کردم و سعی داشتم در امر آموزش تسهیلاتی را فراهم آورم .
  آن روز به کلاس ” دونا ” رفتم و روی نیمکت ته کلاس نشستم . شاگردان سخت مشغول پرکردن اوراقی بودند . به شاگرد ده ساله کنار دستم نگاه کردم و دیدم ورقه اش را با جملاتی که همه با ” نمی توانم ” شروع شده اند پر کرده است .
  ” من نمی توانم درست به توپ فوتبال لگد بزنم . ”…[ادامه خبر]

 • admin یک پست در گروه نشان گروه مترجمینمترجمین ارسال کرد ۳ سال, ماه ۵ قبل

  سلام به همه عاشقای مترجمی
  کسی میتونه این شعر رو ترجمه کنه؟ آیا؟؟؟
  به نام خداوند جان و خرد / کزین برتر اندیشه بر نگذرد
  خداوند نام و خداوند جای / خداوند روزی ده رهنمای
  خداوند کیهان و گردون سپهر / خداوند ماه و ناهید و مهر

رفتن به نوار ابزار