دی ۱۱, ۱۳۴۸

عاشقان تدریس

  • admin یک پست در گروه نشان گروه عاشقان تدریسعاشقان تدریس ارسال کرد ۳ سال, ماه ۵ قبل

    به عنوان بازرس در کلاس ها شرکت می کردم و سعی داشتم در امر آموزش تسهیلاتی را فراهم آورم .
    آن روز به کلاس ” دونا ” رفتم و روی نیمکت ته کلاس نشستم . شاگردان سخت مشغول پرکردن اوراقی بودند . به شاگرد ده ساله کنار دستم نگاه کردم و دیدم ورقه اش را با جملاتی که همه با ” نمی توانم ” شروع شده اند پر کرده است .
    ” من نمی توانم درست به توپ فوتبال لگد بزنم . ”…[ادامه خبر]

رفتن به نوار ابزار